• 100m rozplavba
  • 1000m VZ časovka 10minut
  • 100m volně

   

  Videoukázka VZ (kraulu) a motýlku i se zpomaleným videem

   

   

   

  • 100m rozplavba (P + VZ)
  • 2000m souvisle
  • 3x 25m pod vodou bez záběrů
  • 100 vyplavání
  • 100 m polohovka 75%

   


  • 100m VZ rozplavba
  • 1000m VZ
  • 3x 25m pod vodou
  • 100m volně

   


  • 100m rozplavba (2x P a 2x VZ)
  • 100m polohovka 100% (40 sec. pauza)
  • 100m polohovka 80% (40 sec. pauza)
  • 100m polohovka 80% (40 sec. pauza)
  • 100m polohovka 80% (40 sec. pauza)
  • 100m polohovka 100%
  • výdechy do vody v rámci 2min. pauzy
  • 100m soupaž Z
  • 100m P
  • 100m volně VZ
  • 100 vyplavání na 50%

Komentáře